redbag.vn

Hạn mức

70

triệu


Lãi suất

1.7

%/tháng

Kỳ hạn

3 - 36 tháng

Độ tuổi

18 - 60

Thời gian giải ngân

1h làm việc sau khi hồ sơ được duyệt

★★★★(4.9/5)