Hạn mức

10

triệu


Lãi suất

0.9

%/tháng

Kỳ hạn

3 - 6 tháng

Độ tuổi

18 - 70

Thời gian giải ngân

Trong vòng 24 giờ.