redbag.vn

Hạn mức

10

triệu


Lãi suất

0.3

%/tháng

Kỳ hạn

4 - 12 tháng

Độ tuổi

18 - 70

Thời gian giải ngân

Tùy đối tác duyệt vay

★★★★(4.4/5)