redbag.vn

Hạn mức

50

triệu


Lãi suất

2.9

%/tháng

Kỳ hạn

6 - 36 tháng

Độ tuổi

20 - 60

Thời gian giải ngân

Trong vòng 24 giờ