redbag.vn
4,8
star star star star star

61,107
đăng ký

Hạn mức

10

triệu


Lãi suất

1

%/tháng

Kỳ hạn

7 ngày - 4 tháng

Vay lần đầu

2.000.000đ

Miễn lãi vay 500K lần đầu tiên trong 7 ngày.