redbag.vn

Hạn mức

30

triệu


Lãi suất

1.5

%/tháng

Kỳ hạn

3 - 12 tháng

Độ tuổi

18 - 60

Thời gian giải ngân

2 giờ

★★★★(4.5/5)