redbag.vn

Hạn mức

10

triệu


Lãi suất

0.03

%/ tháng

Kỳ hạn

6 - 36 tháng

Độ tuổi

20 - 50

Thời gian giải ngân

Trong ngày

Được vay lên đến 10.000.000 VND ở mức 0,01% trong 15 phút