redbag.vn

Hạn mức

15

triệu


Lãi suất

1.83

%/tháng

Kỳ hạn

2 - 3 tháng

Độ tuổi

20 - 55

Thời gian giải ngân

tùy bên cho vay