Hạn mức

15

triệu


Lãi suất

1.1

%/tháng

Kỳ hạn

4 - 12 tháng

Độ tuổi

18 - 60

Thời gian giải ngân

15 phút