redbag.vn

A-Z cách sử dụng & thanh toán thẻ tín dụng Techcombank nhanh nhất

Bạn chưa biết cách thanh toán thẻ tín dụng Techcombank, in sao kê Techcombank,...? RedBag hướng dẫn sử dụng thẻ tín dụng Techcombank thông minh từ A-Z. Đọc ngay!

>> Mở thẻ tín dụng TPBank EVO online: Hoàn tiền 10%, hạn mức tới 50 triệu, duyệt online chỉ 15 phút

>> Đăng ký app Muadee - Có sẵn 7 triệu trong thẻ, mua hàng chỉ trả trước 25%không dùng không mất phí, miễn lãi trọn đời

1. Đôi nét chính về thẻ tín dụng Techcombank

Trước khi đọc hướng dẫn sử dụng thẻ tín dụng Techcombank, khách hàng cần biết được những thông tin về dòng thẻ này. 
 

hướng dẫn sử dụng thẻ tín dụng techcombank

Thẻ tín dụng Techcombank là loại thẻ cho phép dùng trước, trả sau.

Thẻ tín dụng Techcombank là một loại thẻ cho phép người sử dụng mượn tiền để tiêu dùng trước và thanh toán tiền sau. Hiện nay, Techcombank đã phát hành nhiều loại thẻ tín dụng với hạn mức đa dạng, hấp dẫn. 

2. Nắm rõ hạn mức thanh toán Techcombank khi sử dụng thẻ tín dụng

Hạn mức thanh toán Techcombank là số tiền tối đa mà ngân hàng cho chủ thẻ tín dụng được sử dụng để mua sắm, thanh toán hoặc rút tiền mặt.

Con số này được xác định dựa trên thu nhập, lịch sử tín dụng và lịch sử thanh toán của chủ thẻ.

Khách hàng cần nắm rõ hạn mức khi thanh toán thẻ tín dụng Techcombank để tránh trường hợp sử dụng quá hạn mức dẫn đến phí phạt và bị tính lãi suất cao:

 • Thẻ tín dụng Techcombank không liên kết
Hạn mức thanh toán Thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature
Tổng hạn mức sử dụng trong một ngày Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp cộng số tiền nộp thêm (nếu có)
Hạn mức thanh toán trên Internet tối đa trong ngày 150 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán trên Internet không cần nhập CVV2 50 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức giao dịch Manual Key 150 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) 150 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong ngày 100 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng 50% hạn mức tín dụng
Hạn mức rút tiền mặt ngoại tệ tại nước ngoài trong ngày 30 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán Thẻ tín dụng Techcombank Visa Infinite 
Tổng hạn mức sử dụng trong một ngày Không hạn chế
Hạn mức thanh toán trên Internet tối đa trong ngày 500 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán trên Internet không cần nhập CVV2 50 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức giao dịch Manual Key 300 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) 300 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong ngày 100 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng 50% hạn mức tín dụng
Hạn mức rút tiền mặt ngoại tệ tại nước ngoài trong ngày 30 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán Thẻ tín dụng Techcombank Spark
Tổng hạn mức sử dụng trong một ngày Không hạn chế
Hạn mức thanh toán trên Internet tối đa trong ngày 50 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán trên Internet không cần nhập CVV2 20 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức giao dịch Manual Key 50 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) 50 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong ngày 30 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng 50% hạn mức tín dụng
Hạn mức rút tiền mặt ngoại tệ tại nước ngoài trong ngày 30 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán Thẻ tín dụng Techcombank Visa Classic
Tổng hạn mức sử dụng trong một ngày Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp cộng số tiền nộp thêm (nếu  có)
Hạn mức thanh toán trên Internet tối đa trong ngày 20 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán trên Internet không cần nhập CVV2 10 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức giao dịch Manual Key -
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) 20 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong ngày 7,5 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng 50% hạn mức tín dụng, tối đa 20 triệu VNĐ
Hạn mức rút tiền mặt ngoại tệ tại nước ngoài trong ngày 30 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán Thẻ tín dụng Techcombank Visa Gold
Tổng hạn mức sử dụng trong một ngày Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp cộng số tiền nộp thêm (nếu  có)
Hạn mức thanh toán trên Internet tối đa trong ngày 40 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán trên Internet không cần nhập CVV2 10 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức giao dịch Manual Key -
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) 40 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong ngày 15 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng 50% hạn mức tín dụng, tối đa 40 triệu VNĐ
Hạn mức rút tiền mặt ngoại tệ tại nước ngoài trong ngày 30 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum
Tổng hạn mức sử dụng trong một ngày Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp cộng số tiền nộp thêm (nếu  có)
Hạn mức thanh toán trên Internet tối đa trong ngày 50 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán trên Internet không cần nhập CVV2 20 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức giao dịch Manual Key -
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) 50 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong ngày 80 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng 50% hạn mức tín dụng
Hạn mức rút tiền mặt ngoại tệ tại nước ngoài trong ngày 30 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán Thẻ tín dụng Techcombank Visa Priority
Tổng hạn mức sử dụng trong một ngày Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp cộng số tiền nộp thêm (nếu  có)
Hạn mức thanh toán trên Internet tối đa trong ngày 50 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán trên Internet không cần nhập CVV2 20 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức giao dịch Manual Key -
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) 50 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong ngày 30 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng 50% hạn mức tín dụng, tối đa 50 triệu VNĐ
Hạn mức rút tiền mặt ngoại tệ tại nước ngoài trong ngày 30 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum Priority
Tổng hạn mức sử dụng trong một ngày Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp cộng số tiền nộp thêm (nếu  có)
Hạn mức thanh toán trên Internet tối đa trong ngày 50 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán trên Internet không cần nhập CVV2 20 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức giao dịch Manual Key -
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) 50 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong ngày 80 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng 50% hạn mức tín dụng
Hạn mức rút tiền mặt ngoại tệ tại nước ngoài trong ngày 30 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán Thẻ tín dụng Techcombank JCB Dream Card
Tổng hạn mức sử dụng trong một ngày Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp cộng số tiền nộp thêm (nếu  có)
Hạn mức thanh toán trên Internet tối đa trong ngày 20 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán trên Internet không cần nhập CVV2 10 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức giao dịch Manual Key -
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) 20 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong ngày Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp cộng số tiền nộp thêm (nếu có)
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp cộng số tiền nộp thêm (nếu có)
Hạn mức rút tiền mặt ngoại tệ tại nước ngoài trong ngày 30 triệu VNĐ/ngày
 • Thẻ tín dụng Techcombank đồng thương hiệu Vietnam Airlines
Hạn mức thanh toán Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Classic
Tổng hạn mức sử dụng trong một ngày Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp cộng số tiền nộp thêm (nếu có)
Hạn mức thanh toán trên Internet tối đa trong ngày 20 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán trên Internet không cần nhập CVV2 10 triệu VNĐ/giao dịch
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) 20 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong ngày 7,5 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng 50% hạn mức tín dụng, tối đa 20 triệu VNĐ
Hạn mức rút tiền mặt ngoại tệ tại nước ngoài trong ngày 30 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Gold
Tổng hạn mức sử dụng trong một ngày Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp cộng số tiền nộp thêm (nếu có)
Hạn mức thanh toán trên Internet tối đa trong ngày 40 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán trên Internet không cần nhập CVV2 10 triệu VNĐ/giao dịch
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) 40 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong ngày 15 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng 50% hạn mức tín dụng, tối đa 40 triệu VNĐ
Hạn mức rút tiền mặt ngoại tệ tại nước ngoài trong ngày 30 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum
Tổng hạn mức sử dụng trong một ngày Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp cộng số tiền nộp thêm (nếu có)
Hạn mức thanh toán trên Internet tối đa trong ngày 50 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán trên Internet không cần nhập CVV2 20 triệu VNĐ/giao dịch
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) 50 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong ngày 80 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng 50% hạn mức tín dụng
Hạn mức rút tiền mặt ngoại tệ tại nước ngoài trong ngày 30 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Priority
Tổng hạn mức sử dụng trong một ngày Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp cộng số tiền nộp thêm (nếu có)
Hạn mức thanh toán trên Internet tối đa trong ngày 50 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán trên Internet không cần nhập CVV2 20 triệu VNĐ/giao dịch
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) 50 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong ngày 80 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng 50% hạn mức tín dụng, tối đa 50 triệu VNĐ
Hạn mức rút tiền mặt ngoại tệ tại nước ngoài trong ngày 30 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority
Tổng hạn mức sử dụng trong một ngày Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp cộng số tiền nộp thêm (nếu có)
Hạn mức thanh toán trên Internet tối đa trong ngày 50 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức thanh toán trên Internet không cần nhập CVV2 20 triệu VNĐ/giao dịch
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) 50 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong ngày 80 triệu VNĐ/ngày
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng 50% hạn mức tín dụng
Hạn mức rút tiền mặt ngoại tệ tại nước ngoài trong ngày 30 triệu VNĐ/ngày

3. Hướng dẫn sử dụng thẻ tín dụng Techcombank thông minh

Thẻ tín dụng của Techcombank đang được nhiều người tin tưởng lựa chọn sử dụng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách dùng thẻ tín dụng Techcombank hiệu quả. 

Sau đây là hướng dẫn sử dụng thẻ tín dụng Techcombank thông minh: 

 • Kiểm tra cẩn thận các khoản phí, giá trị và thông tin giao dịch ở các những kênh hỗ trợ quản lý tài khoản như ATM, F@st i-Bank, F@st Mobile, SMS, Cảnh báo giao dịch giả mạo
 • Đọc kỹ và hiểu rõ ràng, chính xác các thông tin trong bảng in sao kê Techcombank.
 • Thường xuyên kiểm tra các mục: dư nợ cuối kỳ, giá trị thanh toán tối thiểu, hạn mức tín dụng còn lại, ngày đến hạn thanh toán nợ thẻ để tránh phát sinh rủi ro. 
 • Thanh toán toàn bộ 100% dư nợ mỗi tháng để được miễn lãi tất cả các giao dịch đã thực hiện. 
 • Trường hợp chỉ thanh toán dư nợ tối thiểu thẻ tín dụng Techcombank, nên thanh toán trước khi đến hạn để tránh nguy cơ bị khóa thẻ hoặc mất phụ phí. 
 • Bạn có thể chọn cách trích nợ tự động để thanh toán hằng tháng nếu có mở tài khoản thanh toán Techcombank để không quên thanh toán dư nợ.
 • Đảm bảo số dư tài khoản và chọn cách trích nợ tự động để thanh toán hằng tháng để không quên thanh toán dư nợ.

4. Hướng dẫn cách dùng thẻ tín dụng Techcombank an toàn và bảo mật

Bảo mật là vấn đề mà các chủ thẻ quan tâm hàng đầu. Dưới đây là một vài lưu ý khi sử dụng thẻ tín dụng Techcombank

4.1. Khi sử dụng thẻ ở cây ATM

thanh toán thẻ tín dụng techcombank

Khách hàng cần lưu ý bảo mật mã PIN để tránh bị lộ các thông tin khi sử dụng thẻ tín dụng. 

 • Nhớ nhận tiền và thẻ tín dụng khi hoàn tất giao dịch.
 • Đổi số PIN định kỳ và không tiết lộ mã PIN (mật khẩu) cho bất kỳ ai.
 • Dùng tay che lại khi đang nhập mã PIN để tránh bị người khác nhìn thấy khi giao dịch tại cây ATM.  
 • Nếu bị nuốt thẻ cần liên hệ ngay với Techcombank qua số Hotline 1800588822 hoặc (+84-24) 39446699 để được hỗ trợ kịp thời. 

4.2. Khi sử dụng thẻ ở các đơn vị chấp nhận thẻ tín dụng 

 • Không để thu ngân mang thẻ khuất khỏi tầm mắt.
 • Giữ lại các hóa đơn một thời gian để đối chiếu, kiểm tra lại khi cần thiết.
 • Yêu cầu hủy giao dịch vừa thực hiện nếu cảm thấy nghi ngờ và liên hệ với tổng đài Techcombank để xác nhận. 

4.3. Khi sử dụng thẻ tín dụng thanh toán trên Internet

Nếu khách hàng chọn cách thanh toán tiền nước qua Techcombank hay các hóa đơn khác trên Internet thì cần lưu ý 3 điều sau: 

 • Kiểm tra kỹ càng các thông tin như người nhận, loại tiền, số tiền thanh toán,… trước khi xác nhận giao dịch.
 • Không cung cấp các thông tin cá nhân, mật khẩu, số thẻ,… cho những Website lạ, độ tin cậy thấp. 
 • Dùng tính năng mật khẩu 3D Secure miễn phí để bảo mật. Hệ thống sẽ gửi mã OTP bằng tin nhắn hoặc qua Email nhằm xác nhận và tăng độ an toàn cho giao dịch.

5. Hướng dẫn thanh toán thẻ tín dụng Techcombank nhanh chóng và tiện lợi

Trong hướng dẫn sử dụng thẻ tín dụng Techcombank bạn đọc cũng đừng quên các cách thanh toán nhanh chóng như sau: 

5.1. Thanh toán thẻ tín dụng Techcombank bằng cách trích nợ tự động

Để thanh toán bằng hình thức trích nợ tự động, chủ thẻ cần có tài khoản thanh toán mở tại Techcombank. Nếu chưa có, khách hàng có thể đăng ký tài khoản F@stAccess miễn phí. 

Cách đăng ký sử dụng dịch vụ này rất đơn giản: 

 • Đăng ký khi mở thẻ tín dụng 
 • Đăng ký trên F@st i-bank hoặc 
 • Nộp yêu cầu tại chi nhánh 

Chủ thẻ có thể lựa chọn thanh toán dư nợ tối thiểu thẻ tín dụng Techcombank hoặc thanh toán toàn bộ dư nợ khi đến hạn. 

5.2. Thanh toán thẻ tín dụng Techcombank online qua ứng dụng Techcombank Mobile

RedBag hướng dẫn sử dụng thẻ tín dụng Techcombank và thanh toán khi đến hạn qua App Tech Mobile như sau:  

Bước 1: Truy cập ứng dụng và chọn chức năng “Thẻ
Bước 2: Chọn lệnh “Thanh toán
Bước 3: Chọn “Thẻ của bạn” hoặc “Thẻ của người khác” và kiểm tra thông tin
Bước 4: Chọn “Phương thức thanh toán” và “Số tiền thanh toán” để hoàn tất. 
 

cách dùng thẻ tín dụng techcombank

App F@st Mobile cho phép khách hàng thanh toán thẻ tín dụng khi đến hạn.

5.3. Thanh toán tại cây ATM trong hệ thống ngân hàng Techcombank

 • Bước 1: Chọn “Thanh toán hóa đơn
 • Bước 2: Chọn “Tín dụng
 • Bước 3: Chọn “Thanh toán nợ thẻ tín dụng
 • Bước 4: Nhập số thẻ tín dụng
 • Bước 5: Nhập số tiền dư nợ thẻ tín dụng cần thanh toán
 • Bước 6: Xác nhận giao dịch và lưu lại hóa đơn để đối chiếu, tra cứu khi cần.

5.4. Cách thanh toán thẻ tín dụng Techcombank tại chi nhánh/phòng giao dịch

Khách hàng có thể thanh toán tại quầy giao dịch theo 2 hình thức: 

 • Nộp tiền mặt và làm thủ tục thanh toán tại quầy giao dịch của Techcombank.
 • Chuyển khoản từ tài khoản thanh toán tại chi nhánh Techcombank hoặc quầy giao dịch của ngân hàng khác.

5.5. Thanh toán bằng dịch vụ F@st i-bank trên Website ngân hàng Techcombank

 • Bước 1: Truy cập Website Techcombank, chọn mục Ngân hàng điện tử và đăng nhập F@st i-bank
 • Bước 2: Chọn Thanh toán trên menu, sau đó chọn “Thanh toán nợ thẻ
 • Bước 3: Nhấn chọn mục “Tài khoản nguồn
 • Bước 4: Chọn “Số thẻ tín dụng” trong danh sách hiện lên
 • Bước 5: Nhập số tiền dư nợ cần thanh toán thẻ tín dụng Techcombank
 • Bước 6: Nhấn chọn “Thực hiện
 • Bước 7: Xác nhận giao dịch và lưu lại kết quả giao dịch để đối chiếu, kiểm tra khi cần.

6. Hướng dẫn in sao kê Techcombank nhanh nhất

Hàng tháng, Techcombank sẽ thông báo sao kê qua tin nhắn điện thoại hoặc email của chủ thẻ tín dụng. Bản sao kê này bao gồm các thông tin rút tiền, thanh toán và những khoản lãi suất hay phụ phí phải trả.

6.1. Cách in sao kê thẻ tín dụng Techcombank

Bạn có thể in sao kê Techcombank tại quầy giao dịch của Techcombank với mức phí là 80.000 VNĐ/lần hoặc truy cập F@st i-bank để tự in.
 

cách thanh toán thẻ tín dụng techcombank

Quầy giao dịch Techcombank sẽ hỗ trợ khách hàng in sao kê thẻ tín dụng.

6.2. Cách đọc hiểu bản sao kê thẻ tín dụng Techcombank

Kỹ năng đọc hiểu bản sao kê rất quan trọng khi sử dụng thẻ tín dụng Techcombank. Các mục trong bản sao kê lần lượt như sau: 

 • Ngày sao kê thẻ tín dụng được quy định bởi Techcombank. 
 • Dư nợ thẻ tín dụng là tổng số tiền mà chủ thẻ đang nợ Techcombank, bao gồm cả các khoản giao dịch, lãi suất hay phụ phí (nếu có)
 • Số dư kỳ trước là tổng dư nợ vào cuối ngày được sao kê kỳ trước.
 • Số dư cuối kỳ là tổng dư nợ vào cuối ngày được sao kê kỳ này.
 • Giá trị thanh toán tối thiểu là số tiền tối thiểu mà bạn bắt buộc phải thanh toán cho ngân hàng 
 • Ngày đến hạn thanh toán.
 • Ngày thực hiện giao dịch.
 • Ngày cập nhật hệ thống là ngày mà giao dịch được kê khai, hạch toán vào hệ thống, cập nhật vào tài khoản thẻ tín dụng.
 • Diễn giải giao dịch là phần trình bày, liệt kê chi tiết tất cả thông tin các khoản thanh toán, giao dịch, lãi suất, phí… trong chu kỳ của bản sao kê.

Trên đây là những gợi ý về cách thanh toán thẻ tín dụng Techcombank cũng như hướng dẫn sử dụng thẻ tín dụng Techcombank chi tiết nhất. Mời bạn đọc theo dõi các bài viết về thẻ tín dụng trên Blog RedBag để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nhé! 

Tổng hợp bởi RedBag.vn