redbag.vn

Kỳ hạn

3 - 6 tháng

Vay lần đầu

2.000.000đ

Cài đặt app, 18 - 39 tuổi, có SĐT của ít nhất 2 người thân