Hạn mức

300

triệu


Lãi suất

1.5

%/tháng

Kỳ hạn

12 - 48 tháng

Độ tuổi

21 - 65

Thời gian giải ngân

2-3 ngày làm việc

Vay đến 300 triệu đồng trả góp đến 48 tháng.