redbag.vn

Kỳ hạn

12 - 48 tháng

Vay lần đầu

12.000.000đ

Cần hợp đồng lao động, thu nhập ổn định từ 4 Triệu/tháng