redbag.vn

Hạn mức

250

triệu


Lãi suất

1.5

%/tháng

Kỳ hạn

24 - 60 tháng

Độ tuổi

18 - 60

Thời gian giải ngân

Trong ngày