Hạn mức

50.000.000  -  1.600.000.000đ

Kỳ hạn

0 - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

14,2%/năm

Chọn khoản vay này