redbag.vn

Hạn mức

1.6

tỷ


Lãi suất

1.2

%/tháng

Kỳ hạn

0 ngày - 12 tháng

Độ tuổi

23 - 60

Thời gian giải ngân