redbag.vn

Kỳ hạn

12 - 36 tháng

Vay lần đầu

20.000.000đ

Vay app K PLUS để kinh doanh nhỏ, mở shop trên sàn TMĐT