Hạn mức

600

triệu


Lãi suất

16

%/năm

Kỳ hạn

12 - 61 tháng

Độ tuổi

22 - 60

Thời gian giải ngân