redbag.vn

Hạn mức

70

triệu


Lãi suất

1.6

%/tháng

Kỳ hạn

0 ngày - 36 tháng

Độ tuổi

20 - 60

Thời gian giải ngân

Trong ngày