redbag.vn

Kỳ hạn

12 - 24 tháng

Vay lần đầu

24.000.000đ

Hạn mức vay tuỳ mức lương đóng BHXH. 1-vài tuần xét duyệt