redbag.vn

Hạn mức

24

triệu


Lãi suất

2.16

%/tháng

Kỳ hạn

12 - 24 tháng

Độ tuổi

21 - 60

Thời gian giải ngân

Trong tuần