redbag.vn

Hạn mức

200

triệu


Lãi suất

1.2

%/tháng

Kỳ hạn

12 - 60 tháng

Độ tuổi

24 - 50

Thời gian giải ngân

Tối đa 07 ngày