Hạn mức

100

triệu


Lãi suất

2.42

%/tháng

Kỳ hạn

0 ngày - 36 tháng

Độ tuổi

20 - 60

Thời gian giải ngân

2,5 ngày