redbag.vn
4,5
star star star star star_half

0
đăng ký

Hạn mức redbag Số tiền tối đa bạn được dùng trước trả sau mỗi tháng, do ngân hàng phát hành thẻ quy định

0

nghìn


Lãi suất

2.25

%/tháng

Phí thường niên redbag Mức phí hàng năm khách hàng phải trả để duy trì thẻ và sử dụng các dịch vụ thẻ tín dụng

60 000đ

Miễn lãi

Tích hợp thẻ tín dụng - ATM. Mua thẻ 55K, hoàn tiền 55K