redbag.vn

Hạn mức

500

triệu


Lãi suất

4

%/tháng

Phí thường niên

499 000đ

Thu nhập

10 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày