redbag.vn

Hạn mức

1

tỷ


Lãi suất

2.8

%/tháng

Phí thường niên

1 500 000đ

Thu nhập

20 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày

Tặng liệu trình giảm mỡ, 2 tuần trải nghiệm miễn phí tại hệ thống Califonia Fitness