redbag.vn

Hạn mức

1

tỷ


Lãi suất

3

%/tháng

Phí thường niên

1 000 000đ

Thu nhập

10 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày

Tặng bộ quà tặng trị giá 990 000đ, miễn phí 4 tuần tập tại Califonia Fitness