redbag.vn
4,9
star star star star star

50,032
đăng ký

Hạn mức redbag Số tiền tối đa bạn được dùng trước trả sau mỗi tháng, do ngân hàng phát hành thẻ quy định

1

tỷ


Lãi suất

3

%/tháng

Phí thường niên redbag Mức phí hàng năm khách hàng phải trả để duy trì thẻ và sử dụng các dịch vụ thẻ tín dụng

1 000 000đ

Miễn lãi

45 ngày

Miễn phí 4 tuần tập tại Califonia Fitness, tặng 2 buổi tập với PT cá nhân