redbag.vn

Hạn mức

1

tỷ


Lãi suất

2.79

%/tháng

Phí thường niên

899 000đ

Thu nhập

15 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày

Miễn phí sử dụng dịch vụ phòng chờ sân bay cao cấp Dragon Pass