redbag.vn
4,4
star star star star star_half

50,036
đăng ký

Hạn mức redbag Số tiền tối đa bạn được dùng trước trả sau mỗi tháng, do ngân hàng phát hành thẻ quy định

1

tỷ


Lãi suất

2.79

%/tháng

Phí thường niên redbag Mức phí hàng năm khách hàng phải trả để duy trì thẻ và sử dụng các dịch vụ thẻ tín dụng

1 200 000đ

Miễn lãi

45 ngày

X15 Travel Mile cho mỗi 1.000đ chi tiêu, miễn phí thường niên