Hạn mức

100

triệu


Lãi suất

0.9

%

Kỳ hạn

3 - 36 tháng

Độ tuổi

18 - 60

Thời gian giải ngân

30 phút - 48 giờ