BlogKiến thức vayMẫu giấy xác nhận công tác, đang làm việc tại công ty mới nhất 2023

Mẫu giấy xác nhận công tác, đang làm việc tại công ty mới nhất 2023

RedBag Team 04/02/2023
 1. 1. Giấy xác nhận công tác là gì?
 2. 2. Giấy xác nhận công tác tại công ty để làm gì?
 3. 3. Top 05 Mẫu giấy xác nhận công tác, làm việc tại công ty mới nhất 2023
  1. 1. Mẫu giấy xác nhận công tác số 1
  2. 2. Mẫu giấy xác nhận công tác số 2
  3. 3. Mẫu giấy xác nhận công tác tại công ty số 3
  4. 4. Mẫu giấy xác nhận công tác số 4
  5. 5. Mẫu giấy xác nhận công tác số 5

Top 5 mẫu giấy xác nhận công tác đầy đủ và đơn giản nhất. Cách viết giấy xác nhận công tác, đơn xin xác nhận đang làm việc tại công ty mới nhất 2023. Đọc ngay!

Bạn lo lắng khi vay tiền online ở nhiều nơi thì phải nhớ nhiều mật khẩu và Email đăng nhập mỗi nơi một kiểu.

80% khách hàng tìm được nơi mượn tiền ưng ý
✓ Duyệt dễ, nhận tiền nhanh 24/7 nhờ RedBag gợi ý đúng với hồ sơ
✓ Quản lý lịch sử vay nhiều nơi chỉ 1 tài khoản RedBag
✓ Miễn phí trọn đời

► Đăng ký Thành viên RedBag ngay!

[embed_offer]

1. Giấy xác nhận công tác là gì?

Giấy xác nhận công tác hay còn được gọi là giấy xác nhận công việc, xác nhận nghề nghiệp hay đơn xin xác nhận của đơn vị công tác.

giấy xác nhận công tác

Theo đó, mẫu giấy xác nhận công tác là một văn bản xác nhận, chứng minh thời gian người lao động tại làm việc hoặc công tác tại đơn vị trong một khoảng thời gian nhất định.

2. Giấy xác nhận công tác tại công ty để làm gì?

Giấy xác nhận công tác được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, nhằm giúp cho người lao động được hưởng các quyền lợi tương xứng với thời gian đã cống hiến cho công ty, cơ quan và doanh nghiệp. Bao gồm:

Nếu như bạn đang muốn xin giấy xác nhận công tác để vay tiền thì xin giới thiệu với bạn top các app vay tiền nhanh online uy tín được lựa chọn nhiều nhất hiện nay:

logo robocash

Vay 10 triệu

Đăng ký
logo oncredit

Vay 20 triệu

Đăng ký
logo findo

Vay 40 triệu

Đăng ký
logo tamovn

Vay 40 triệu

Đăng ký
logo jeff app

Vay 30 triệu

Đăng ký
logo vamo

Vay 15 triệu

Đăng ký
logo credy

Vay 15 triệu

Đăng ký

3. Top 05 Mẫu giấy xác nhận công tác, làm việc tại công ty mới nhất 2023

Redbag xin giới thiệu tới bạn đọc 05 mẫu giấy xác nhận làm việc tại công ty mới nhất năm 2023 ngay dưới đây.

3.1. Mẫu giấy xác nhận công tác số 1

>> TẢI VỀ <<

mẫu giấy xác nhận công tác

RedBag mời bạn xem ngay mẫu giấy xác nhận công tác số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi (1): Ban Giám đốc Công ty……...................................................................

Họ và tên    : ...............................................................................................................

Địa chỉ (2)  : ................................................................................................................

Số CMND  :...................Ngày cấp: …/…/....... Nơi cấp:...............

Hiện đang công tác tại: 

Công ty (3)  :.................................................................................................................

Địa chỉ (4)  : .................................................................................................................

Điện thoại (5) : .................... Fax: ................................................................................ 

Vị trí công tác (6): ........................................................................................................

Phòng/Ban (7): .............................................................................................................

Loại Hợp đồng lao động: 

⬜ Thời hạn 1 năm;  ⬜ Thời hạn 2 năm;  ⬜ Thời hạn 3 năm;

⬜ Không xác định thời hạn;  ⬜ Khác (ghi rõ) (8):.........................................................

Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay.

Lý do xin xác nhận công tác (9):.....................................................................................

Nay tôi viết đơn này kính trình Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

.........…, ngày … tháng … năm ……..

Xác nhận của Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết giấy xác nhận làm việc tại công ty số 1:

(1) Phụ thuộc vào việc người lao động đã/đang làm việc cho cơ quan/tổ chức hay doanh nghiệp mà có thể gửi tới Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc Ban Giám đốc.

(2) Ghi cụ thể địa chỉ nơi đăng ký thường trú/tạm trú của mình bao gồm: Xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(3) Ghi chính xác tên cơ quan, tổ chức, công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

(4) Ghi địa chỉ trụ sở công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

(5) Ghi số điện thoại cố định của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

(6) Ghi cụ thể vị trí công tác bao gồm chức danh/chức vụ của người khai. Như: Trưởng phòng, phó phòng, chuyên viên, nhân viên, cộng tác viên,...

(7) Ghi cụ thể phòng, ban, bộ phận làm việc của người xin xác nhận.

(8) Nếu không thuộc một trong những loại hợp đồng lao động nêu trên, người khai phải ghi rõ hình thức làm việc của mình. Ví dụ: Hợp đồng lao động theo mùa vụ, theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng cộng tác viên,…

(9) Tùy thuộc vào mục đích của người xin xác nhận, có thể tham khảo ở mục 2.

3.2. Mẫu giấy xác nhận công tác số 2

>> TẢI VỀ <<

giấy xác nhận công tác

RedBag mời bạn xem ngay mẫu giấy xác nhận công tác số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc|
-----oOo-----

 XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
Kính gửi: Cơ quan hữu quan

Theo đề nghị của:

Ông/Bà : ..........................................................................................................................................

Ngày sinh : ...................................................................................................................................... 

Số CMND : ...................................................................................................................................... 

Chúng tôi xác nhận các thông tin sau:

1. Đơn vị công tác (1): ......................................................................................................................

2. Địa chỉ (2): ..................................................................................................................................... 

3. Điện thoại, Fax (3): ........................................................................................................................ 

4. Vị trí công tác (4): ........................................................................................................................... 

5. Phòng/Ban  (5): ............................................................................................................................... 

6. Thời gian làm việc (6): ..................................................................................................................... 

7. Loại hợp đồng lao động (7): ............................................................................................................. 

Trân trọng!

.........…, ngày …..  tháng …..   năm ………

                                                           

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

(Ký tên và đóng dấu)

Cách viết đơn xin xác nhận công tác số 2:

(1) Ghi chính xác tên cơ quan, tổ chức, công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

(2) Ghi địa chỉ trụ sở công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

(3) Ghi số điện thoại cố định của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

(4) Ghi cụ thể vị trí công tác bao gồm chức danh/chức vụ của người khai. Như: Trưởng phòng, phó phòng, chuyên viên, nhân viên, cộng tác viên,...

(5) Ghi cụ thể phòng, ban, bộ phận làm việc của người xin xác nhận.

(6) Ghi chính xác thời gian công tác tại công ty tính từ ngày vào làm việc tới nay.

(7) Ghi rõ loại hợp đồng mà bạn ký kết cùng công ty, như hợp đồng thời hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, không xác định thời hạn,...

3.3. Mẫu giấy xác nhận công tác tại công ty số 3

>> TẢI VỀ <<

đơn xin xác nhận công tác

RedBag mời bạn xem ngay mẫu giấy xác nhận công tác số 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC
Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty ……………..

Tôi tên là : .................................................................................................................................. 

Địa chỉ : ...................................................................................................................................... 

Số CMND : ....................................Ngày cấp: …/…/.........Nơi cấp:............................................

Tôi làm đơn này xin xác nhận các thông tin về nghề việc và đơn vị công tác như sau:

Công ty (1) : ................................................................................................................................. 

Địa chỉ (2) : .................................................................................................................................. 

Điện thoại (3):................................................Fax: ....................................................................... 

Vị trí công tác (4): ........................................................................................................................

Phòng/Ban (5): ............................................................................................................................ 

Loại Hợp đồng lao động: ⬜Thời hạn 1 năm; ⬜Thời hạn 2 năm; ⬜Thời hạn 3 năm;

⬜Không xác định thời hạn; ⬜Khác (ghi rõ) (6): .......................................................................... 

Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay

Lý do xin xác nhận công tác (7): ..................................................................................................

Kính trình Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

.......…, ngày … tháng … năm ….....

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết mẫu giấy xác nhận công tác tại công ty số 3:

(1) Ghi chính xác tên cơ quan, tổ chức, công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

(2) Ghi địa chỉ trụ sở công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

(3) Ghi số điện thoại cố định của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

(4) Ghi cụ thể vị trí công tác bao gồm chức danh/chức vụ của người khai. Như: Trưởng phòng, phó phòng, chuyên viên, nhân viên, cộng tác viên,...

(5) Ghi cụ thể phòng, ban, bộ phận làm việc của người xin xác nhận.

(6) Nếu không thuộc một trong những loại hợp đồng lao động nêu trên, người khai phải ghi rõ hình thức làm việc của mình. Ví dụ: Hợp đồng lao động theo mùa vụ, theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng cộng tác viên,…

(7) Tùy thuộc vào mục đích của người xin xác nhận, có thể tham khảo ở mục 2.

3.4. Mẫu giấy xác nhận công tác số 4

>> TẢI VỀ <<

mẫu xác nhận công tác

RedBag mời bạn xem ngay mẫu giấy xác nhận công tác số 4:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC
Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty …...............

Tôi tên là:…………………………Ngày sinh: …………………………...........................................…

Số CMND:……….....................…… Cấp ngày:…………........……Nơi cấp:……….............………. 

Địa chỉ thường trú (1):…………………………………………......................................………………

Địa chỉ tạm trú (2):……………………………………………….......................................…………….

Số điện thoại di động:…………………………………………............................................………..… 

Hiện đang công tác tại: Công ty (3)………...............................................................................…….

Địa chỉ công ty (4):……………………………………………………..........................................….….

Điện thoại công ty (5):………………………………………………………….......................................       

Phòng ban: (6)……………………………… Chức vụ (7): …………......................................………..

Thời gian công tác: từ ngày … tháng … năm ……  tới nay

Loại hợp đồng lao động (8): ……………….......................................…………………………………..

Lý do xin xác nhận (9):………………………………….........................................……………………..

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

………, ngày … tháng … năm ……..

 

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết mẫu đơn xác nhận đang làm việc tại công ty số 4:

(1) Địa chỉ thường trú là địa chỉ sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú. Thường là địa chỉ trên CMND/CCCD của người khai.

(2) Địa chỉ tạm trú là địa chỉ sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú. Người khai ghi cụ thể địa chỉ tạm trú gồm Xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(3) Ghi chính xác tên cơ quan, tổ chức, công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

(4) Ghi địa chỉ trụ sở công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

(5) Ghi số điện thoại cố định của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

(6) Ghi cụ thể phòng, ban, bộ phận làm việc của người xin xác nhận.

(7) Ghi cụ thể vị trí công tác bao gồm chức danh/chức vụ của người khai. Như: Trưởng phòng, phó phòng, chuyên viên, nhân viên, cộng tác viên,...

(8) Ghi rõ loại hợp đồng mà bạn ký kết cùng công ty, như hợp đồng thời hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, không xác định thời hạn,...

(9) Tùy thuộc vào mục đích của người xin xác nhận, có thể tham khảo ở mục 2.

3.5. Mẫu giấy xác nhận công tác số 5

>> TẢI VỀ <<

mẫu đơn xin xác nhận công tác

RedBag mời bạn xem ngay mẫu giấy xác nhận công tác số 5:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Họ và tên : ………………………………………………………………............................................... 

Địa chỉ thường trú (1): ……………………………………………….....................................………… 

Địa chỉ tạm trú (2) : ……………………………………………..........................................……………  

Số CMND : ………….......................…Ngày cấp: …/…/……. Nơi cấp: ……...................…………..

Số điện thoại nhà : ……………………................…Số ĐTDĐ : ………………..........................…….

Hiện đang làm việc tại (3): ……………………………………….......................................…………… 

Chức danh/chức vụ (4):…………………………………………......................................…………….. 

Địa chỉ cơ quan (5) :………………………………………………........................................………….. 

Điện thoại liên lạc (6):…………………………………………………......................................……….. 

Ngày vào làm việc :…………………………………………….........................................…………….. 

Lý do xin xác nhận công tác (7): ……………………………………..................................…………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

…...…, ngày … tháng … năm ………

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết giấy xác nhận đang làm việc tại công ty số 5:

(1) Địa chỉ thường trú là địa chỉ sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú. Thường là địa chỉ trên CMND/CCCD của người khai.

(2) Địa chỉ tạm trú là địa chỉ sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú. Người khai ghi cụ thể địa chỉ tạm trú gồm Xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(3) Ghi chính xác tên công ty, cơ quan, tổ chức nơi mà người khai đang làm việc theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

(4) Ghi cụ thể vị trí công tác bao gồm chức danh/chức vụ của người khai. Như: Trưởng phòng, phó phòng, chuyên viên, nhân viên, cộng tác viên,...

(5) Ghi địa chỉ trụ sở công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

(6) Ghi cụ thể phòng, ban, bộ phận làm việc của người xin xác nhận.

(7)  Tùy thuộc vào mục đích của người xin xác nhận, có thể tham khảo ở mục 2.

Tổng kết

Trên đây là các mẫu giấy xác nhận công tác 2023 mà bạn có thể tham khảo khi cần. Các mẫu đơn này đã được RedBag căn chỉnh lại phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Bạn chỉ cần điền hoàn chỉnh thông tin một cách chính xác nhé.

Nhiều người cũng quan tâm:

RedBag

Bài viết mới nhất

Xem tất cả

Bài viết đọc nhiều

Đừng quên đăng ký để nhận tin mới nhất!

Hàng tuần RedBag sẽ gửi tài liệu tổng hợp về Kiến thức quản lý tài chính cá nhân hiệu quả cho bạn qua Email

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN