redbag.vn
4,6
star star star star star

50,384
đăng ký

Hạn mức redbag Số tiền tối đa bạn được dùng trước trả sau mỗi tháng, do ngân hàng phát hành thẻ quy định

900

triệu


Lãi suất

2.8

%/tháng

Phí thường niên redbag Mức phí hàng năm khách hàng phải trả để duy trì thẻ và sử dụng các dịch vụ thẻ tín dụng

1 200 000đ

Miễn lãi

55 ngày

Chỉ hỗ trợ mở thẻ tại TP. Hồ Chí Minh. Hoàn tiền đến 7 200 000đ/năm.