redbag.vn

Hạn mức

100

triệu


Lãi suất

3

%/tháng

Phí thường niên

Miễn phí

Thu nhập

Thời gian miễn lãi

45 ngày

Nhận ngay ưu đãi 780.000đ khi tải app và đăng ký phát hành thẻ tín dụng - chỉ tháng 11