redbag.vn

Hạn mức

900

triệu


Lãi suất

2.7

%/tháng

Phí thường niên

700 000đ

Thu nhập

8 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày

Miễn phí mở thẻ, tặng Vali Traveler's Choice 20 và hoàn tiền đến 7.2 triệu đồng