redbag.vn

Hạn mức

70

triệu


Lãi suất

2.75

%/tháng

Phí thường niên

400 000đ

Thu nhập

8 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày

Chỉ hỗ trợ tại TP. Hồ Chí Minh. KHÔNG phí giao dịch, thanh toán trễ, lãi suất 3 tháng đầu.