redbag.vn

Hạn mức


Lãi suất

2.6

%/tháng

Phí thường niên

399 000đ

Thu nhập

7 000 000đ

Thời gian miễn lãi

55 ngày

Chỉ áp dụng cho TP. Hồ Chí Minh. Giảm 50% chi tiêu mua sắm, làm đẹp,... trong chương trình Sacombank Plus.