redbag.vn
4,5
star star star star star_half

50,078
đăng ký

Hạn mức redbag Số tiền tối đa bạn được dùng trước trả sau mỗi tháng, do ngân hàng phát hành thẻ quy định

70

triệu


Lãi suất

4

%/tháng

Phí thường niên redbag Mức phí hàng năm khách hàng phải trả để duy trì thẻ và sử dụng các dịch vụ thẻ tín dụng

299 000đ

Miễn lãi

45 ngày

Miễn phí thường niên năm đầu tiên khi chi tiêu từ 500.000 VNĐ trong vòng 30 ngày đầu