redbag.vn

Hạn mức

70

triệu


Lãi suất

4

%/tháng

Phí thường niên

299 000đ

Thu nhập

10 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày

Miễn phí thường niên năm đầu tiên khi chi tiêu từ 500.000 VNĐ trong vòng 30 ngày đầu