redbag.vn
4,5
star star star star star_half

50,038
đăng ký

Hạn mức redbag Số tiền tối đa bạn được dùng trước trả sau mỗi tháng, do ngân hàng phát hành thẻ quy định

1

tỷ


Lãi suất

2.8

%/tháng

Phí thường niên redbag Mức phí hàng năm khách hàng phải trả để duy trì thẻ và sử dụng các dịch vụ thẻ tín dụng

699 000đ

Miễn lãi

45 ngày

Miễn phí thường niên khi chi tiêu 500 000đ trong 30 ngày đầu tiên