redbag.vn

Hạn mức

2

tỷ


Lãi suất

2.6

%/tháng

Phí thường niên

999 000đ

Thu nhập

9 000 000đ

Thời gian miễn lãi

55 ngày

Chỉ áp dụng cho TP. Hồ Chí Minh. Hoàn tiền đến 5% cho mỗi giao dịch chi tiêu.