redbag.vn

Hạn mức

1

tỷ


Lãi suất

2.8

%/tháng

Phí thường niên

899 000đ

Thu nhập

15 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày

Hoàn tiền đến 3%, tối đa 2 triệu đồng/tháng