Hạn mức

1

tỷ


Lãi suất

2.79

%/tháng

Phí thường niên

899 000đ

Thu nhập

15 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày

Ưu đãi hoàn tiền 0.5% khi chi tiêu từ 0 đến 30 triệu.