redbag.vn
4,8
star star star star star

50,038
đăng ký

Hạn mức redbag Số tiền tối đa bạn được dùng trước trả sau mỗi tháng, do ngân hàng phát hành thẻ quy định

1

tỷ


Lãi suất

2.99

%/tháng

Phí thường niên redbag Mức phí hàng năm khách hàng phải trả để duy trì thẻ và sử dụng các dịch vụ thẻ tín dụng

899 000đ

Miễn lãi

45 ngày

Tặng 3000 dặm Bông Sen Vàng khi chi tiêu 300 triệu, miễn phí thường niên