redbag.vn

Hạn mức

1

tỷ


Lãi suất

2.79

%/tháng

Phí thường niên

899 000đ

Thu nhập

15 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày

Tặng 3000 dặm Bông Sen Vàng khi chi tiêu 300 triệu, miễn phí thường niên (có điều kiện)