redbag.vn

Hạn mức

200

triệu


Lãi suất

3.3

%/tháng

Phí thường niên

499 000đ

Thu nhập

7 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày

Hoàn tiền lên đến 6%, tặng gói bảo hiểm gian lận giao dịch thẻ giá trị lên đến 105 triệu