redbag.vn

Hạn mức


Lãi suất

2.6

%/tháng

Phí thường niên

299 000đ

Thu nhập

7 000 000đ

Thời gian miễn lãi

55 ngày

Chỉ áp dụng cho TP. Hồ Chí Minh. Vay tiêu dùng qua ứng dụng Sacombank Pay với lãi suất 0.75%/ tháng.