redbag.vn
4,6
star star star star star

50,028
đăng ký

Hạn mức redbag Số tiền tối đa bạn được dùng trước trả sau mỗi tháng, do ngân hàng phát hành thẻ quy định

0

nghìn


Lãi suất

2.6

%/tháng

Phí thường niên redbag Mức phí hàng năm khách hàng phải trả để duy trì thẻ và sử dụng các dịch vụ thẻ tín dụng

299 000đ

Miễn lãi

55 ngày

Chỉ áp dụng cho TP. Hồ Chí Minh. Vay tiêu dùng qua ứng dụng Sacombank Pay với lãi suất 0.75%/ tháng.